Självinventering

I våras var jag hos en coach på Unionen. Vi pratade om hur svårt det kan vara att sätta ord på sina erfarenheter från arbetslivet. Hon gav mig rådet att arbeta utifrån en “kunskapsblomma” för att komma åt olika delar av min kompetens.

Teknisk kompetens
Utbildning, systemkompetenser, vad du kan och har gjort.
Det vi oftast tänker på när vi pratar om kompetens

Social kompetens
Vad är din funktion i förhållande till andra och har vad har din sociala kompetens lett till.

Strategisk kompetens
Vad är din roll i företagets helhet. Förstår du vision och strategi?
Strategisk kompetens är specifik för en organisation och kan vara till hjälp vid omorganiseringar

Personlig kompetens
Egenskaper, värderingar, etiska värderingar.
Sätt in dessa i perspektiv med de andra kompetenserna

Tillsammans bildar de här kronbladen blommans kärna: din funktionella kompetens

Funktionell kompetens är inte ett begrepp jag är jättebekant med och en snabb googling visar att det främst verkar användas inom forskning och universitetsvärlden. Begrepped kan dock vara användbart, eftersom det beskriver mer än din examen, mer än din senaste titel och mer än de uttjatade egenskaper vi alla tvingas nämna i alla jobbsökarsammanhang.

När man sen gått igenom övningen kan man börja beskriva både tidigare anställningar och ge specifika exempel utifrån alla kompetenser. Målet är att övningen ska ge dig tydligare exempel på vad du kan, hur du hanterar olika situationer och (i mitt fall) ett kvitto på att man faktiskt lärt sig en del saker, blivit bättre på andra och bidragit till företagets resultat – även om det känns som man “bara jobbat på”!

Har du några tips på hur man verkligen får ner det man kan på papper? Även om man inte fått tillgång till vidareutbildning inom företaget, och även om man inte haft en chef som varit noga med mål och uppföljning. Dela gärna med dig!!

1 Comment

  1. Pingback: Frukostseminarium om hållbart ledarskap och organisationer | LinnLetarJobb.se

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *