Samspelet mellan intern och extern motivation

Igår skrev jag om hur arbetslöshet kan liknas vid att tappa sitt ID-kort. Tidigare har jag berört värderingsdrivna företag och vikten av att starta med “Varför”. Det de båda exemplen har gemensamt är att de rör vid ämnet motivation och hur viktig den är för både självkänslan och aktivitetsnivån.

En av de mest grundläggande delarna inom motivation är uppdelningen intern och extern. Intern motivation är t.ex. känslor som intresse och glädje samt sägs öka med ökad grad av självbestämmande. Extern motivation skulle jag i princip kalla ära och berömmelse, men det är också enklare saker som att göra en tråkig uppgift för att få lön eller för att undvika skäll från chefen.

Samspelet mellan de här två är mycket spännande och jag menar att man inte fungerar som man ska om den ena uteblir. Idag är det nästan otänkbart att göra ett jobb bara för att kunna sätta mat på bordet. Jobbar gör vi istället för att förverkliga oss själva och för att vi tycker det är roligt. Men trots att vissa av oss säkert skulle göra många arbetsuppgifter utan betalt (för att det ger oss så mycket mer), så vill jag hävda att den externa motivationen inte kan utebli någon längre tid utan att det negativt påverkar den interna motivationen.

Föreställ dig till exempel att du jobbar som författare. Du trivs med att skriva, du längtar till skrivbordet och dina böcker säljer tillräckligt bra för att du ska kunna leva ett bekvämt liv. En del extern motivation inblandad redan här förvisso, men tänk dig också att ingen någonsin sa någonting uppskattande om dina böcker. Inga tidningar recenserade dem, ingen dök upp på dina releasefester och ingen bad någonsin om ett signerat exemplar av boken. Hur lång tid tror du det skulle ta innan du började tvivla på om författarskap verkligen var rätt för dig?

Föreställ dig nu att du gick till jobbet varje morgon och flyttade ärtor från en skål till en annan och sen tillbaka igen (alltså riktigt meningslöst). Du fick tillräckligt betalt för att leva ett behagligt liv och chefen var trevlig så länge du fortsatte flytta ärtor. Kollegorna pratade du aldrig med eftersom de var upptagna med sina ärtor men du fick en guldstjärna för varje månad du jobbat. Hur många månader skulle du stanna kvar?

När man söker en ny anställd kan man försöka luska reda på om den interna motivationen är på plats, men man måste också se till att förutsättningarna finns för att på bästa sätt fylla på den externa motivationen. Och när man, som jag, söker nytt jobb är det bästa man kan göra att leta upp arbeten där man har med sig intern motivation, men samtidigt ska man inte glömma vikten av den externa. Det handlar såklart om lön, men lika mycket om hur företaget jobbar med t.ex. feedback och vidareutbildning. Helt enkelt extern motivation som är designad för att stärka den interna.

Vilka är dina erfarenheter av samspelet mellan intern och extern motivation? Lämna gärna en kommentar!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *