Nätverkande och nya kunskaper

Igår hade jag förmånen att få medverka vid två separata tillställningar som både gav möjlighet till nätverkande och till nya kunskaper.

Först var det Entreprenörsforum som anordnade “Global Award for Entrepreneurship Research”. Egenhet hölls i Grünewaldshallen och innefattade bland annat föreläsning av pristagaren prof. Maryann Feldman och finansminister Anders Borg.

Flera saker under eftermiddagen satte igång tankarna på mig, men framförallt Feldmans research om förutsättningarna för och effekterna av framgångsrika företag på småorter. Forskningen är gjord i USA men jag kan absolut se paralleller till småorter i Sverige och möjligheten (kanske nödvändigheten) att skapa en innovationskraft där.

Både Feldman och Borg medverkade i en paneldiskussion där bland annat prof. Philippe Aghion ingick och där han nämnde begreppet “inclusive growth”, något jag finner intressant både på lokal och global nivå.

Feldman hade tidigt anfört två motiv till företagande, althurism och profit maximization.
Hon rörde också vid paradoxen av vi vill åstadkomma B, men vi tenderar att premiera beteenden som syftar till A. T.ex. att VD:ar får bonusbaserat på resultat, men att det är frånkopplat från miljömässig och social hållbarhet i hur företaget drivs. Det här ligger nära det jag precis lärt mig om beteendeekonomi och tål att funderas på både ur arbetsgivarperspektiv och ur varumärkesbyggande perspektiv.

Kvällens andra aktivitet var ett vårmingel anordnat av en unik svensk PR-byrå. De jobbar med idédrivna uppdragsgivare, ofta ideella organisationer och de kallar sig Sveriges första värderingsdrivna PR-byrå. Socialt ansvarstagande i en bransch som ofta förknippas med manipulation och yta, det är inte bara ovanligt, det är nytänkande och disruptivt också.

En sista tanke från kvällen är att jag ska läsa boken Small Giants, även om den kom ut redan 2007 (eller kanske just därför).

Några nya kontakter och flera nya tankar senare är summeringen: en bra dag helt enkelt!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *