Hur hittar man drömchefen

Universum är ett företag som jobbar med employer branding, bland annat genom små broschyrer som läggs som bilaga till en tidning och som innehåller företagspresentationer runt ett visst ämne.

Senaste versionen jag fick var “Shortcut Karriär: Modernt ledarskap” och eftersom ämnet ligger mig varmt om hjärtat bläddrade jag lite i den. Jag vill inte påstå att innehållet är direkt bra, men vissa saker väckte ändå tankar hos mig:

Nästan alla intervjuade chefer berättar hur de motiverar sina anställda. Det är just det här nästan – de företag som inte har med den frågan framstår som väldigt mycket mindre attraktiva än om ingen av företagen svarat på frågan. Slutsatsen: betalar du för employer branding, se till att du vet vad slutresultatet blir.

Svaren på hur medarbetare motiveras skiljer sig enormt mycket, trots att de skiljer relativt lite. En chef säger tex “Jag försöker vara en bra förebild och inspiratör och visar gärna att jag tycker det är kul att jobba” medan en annan väljer formuleringen “Genom att ge förtroende och ansvar”. Jag tycker det senare är extremt mycket mer tilltalande än det första exemplet! Rent krasst, chefens blotta närvaro är inte tillräckligt för min arbetsglädje och kompetensutveckling. Å andra sidan kan mening nr 2 även sägas av en frånvarande chef, men personen i fråga räddar det genom att tillägga “Jag försöker detaljstyra så lite som möjligt men ger alltid feedback”. Slutsatsen: tänk som en arbetssökande! Hur får du personen som läser att känna sig utvald och personligt tilltalad av det du säger.

Nu är det här tryckta intervjuer och det kan skilja sig väldigt från verkligheten, men jag vill ändå hävda att det intressanta ligger i första reaktionen hos den som läser. I ett häfte med 20 företag som pratar om samma ämne kan du dessutom ge dig på att du blir jämförd med de andra även om de är från en annan bransch och den intervjuade har en annan position än du.

Andra svar som känns som de kan dölja en drömchef är tex:

    Genom att sätta saker i ett sammanhang, sprida information och lyfta fram goda exempel.

    Jag ger dem ansvar och möjlighet att lösa uppgifter på sitt eget sätt.

    Genom att lyssna på vad de vill och utmana dem därefter.

Har du tänkt på hur du vill att din chef ska vara? Om du är chef, har du funderat på hur du skulle besvara frågan? Eller har du kanske en drömchef, och vill dela med dig av bra tips? Eller har du råkat ut för skräckexempel? Skriv en kommentar eller lämna en länk till din bloggpost!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *