Aktivitetsrapport – nya regler den 1 september

Från och med den 1 september i år ska alla arbetslösa lämna en s.k. aktivitetsrapport varje månad.
En ska innehålla alla sökta jobb och alla aktiviteter en arbetssökande gjort för att hitta jobb.

Anledningen bakom regeln är inte helt tydlig, men arbetsförmedlingen skriver:

När du är arbetssökande är det viktigt att du söker arbete aktivt. För att du ska kunna få rätt stöd av oss behöver vi veta vilka jobb du har sökt och vilka andra aktiviteter du har genomfört för att bryta arbetslösheten.

Jag är extremt spänd på “rätt stöd”-delen, eftersom den här åtgärden (rätt uppföljd) riskerar vara en ordentlig tidsslukare för de enskilda arbetsförmedlarna.

Vad blir skillnaden?
Idag ringer jag arbetsförmedlingens kundtjänst en gång per månad, pratar om vad jag gjort, ger exempel på jobb jag sökt och får tips på jobb som kan passa (de är för övrigt väldigt hit and miss, men det är fint att de försöker hjälpa till)

Den arbetsförmedlare jag pratar med varje månad (olika varje gång såklart) läser igenom min handlingsplan och lägger till en egen uppdatering.

Skillnaden blir alltså minimal såvitt jag kan se. Förutom att jag känner mig aningen mer misstrodd i mitt arbetssökande och att jag nu gör uppdateringsjobbet själv (och därmed får ännu mindre personligt bemötande från arbetsförmedlingen)

Vad ska man fylla i?
Här har vi en typisk “göra först, tänka sen”-situation. Arbetsförmedlingen ger idag inte tillgång till en aktivitetsrapport och kan inte ge datum på när den finns tillgänglig. Online kommer den finnas först 1a oktober (första dagen du ska skicka in den), men du behöver hålla koll på alla aktiviteter från och med 1a september.

Om du bara söker jobb på annons har du inte så mycket att roa dig för, Arbetsförmedlingen är bra på att hantera den typen av aktivitet.

Om du är lite mer driven och nätverkar, går på mässor, spontansöker och mailar folk du tror kan hjälpa dig till ett arbete, ja då är det bästa att du sparar all info och lite till!

Det kommer finnas en drop-down med förifyllda aktiviteter att välja från, men det är oklart hur uttömande den kommer att vara. Mitt förslag är att se till att maila arbetsförmedlingen om du genomför aktiviteter som det visar sig att du inte kan rapportera.

Nu ska vi heller inte glömma att det här genomförs på beordran av regeringen och det lika gärna (ganska troligt) kommer vara andra regler som gäller om ett halvår. Men för tillfället är det viktigt att du skriver ner ALLT du gör för att hitta sysselsättning.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *